Вашият доверен адвокат

ЛЕГАЛНО И РЕАЛНО

ЗАКОННО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИ СПОРЕД КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ, 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ СЛЕД ЗАПОЗНАВАНЕ С АЛТЕРНАТИВИТЕ

  • Добросъвестност и съпричастност
  • Прецизност и актуализиране на професионалната квалификация
  • Гъвкавост под върховенството на закона

Основни сфери на професионална дейност:

вещно, търговско, облигационно, административно, процесуално, гражданско и семейно право.

адв. д-р Бисерка Маринова приема само с предварително уговорени часове за консултация.