Начало / Правни услуги / Обществени поръчки, концесии и публично-частно партньорство

Обществени поръчки, концесии и публично-частно партньорство

4. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КОНЦЕСИИ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

4.1. Правно обезпечаване дейността на възложителя в процеса на подготовка на тръжната документация и избор на процедура

4.2. Правно обезпечаване на дейността на кандидата в процеса на подготовка на необходимите документи за участие в процедурата

4.3. Обжалване на решенията на възложителите през Комисията за защита на конкуренцията

4.4. Обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд

4.5. Защита пред съд или арбитраж във връзка с изпълнението на договори за обществени поръчки и концесии