Начало / Правни услуги / Административно право и процес

Административно право и процес

5. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

5.1. Изготвяне необходимите документи за иницииране на административни производства

5.2. Представителство в административните производства пред държавните органи

5.3. Обжалване на индивидуални административни актове пред административните съдилища и Върховния административен съд

5.4. Обжалване на наказателни постановления