Начало / Правни услуги / Търговско право

Търговско право

2. ТЪРГОВСКО ПРАВО

1. ВПИСВАНЕ НА ТЪРГОВЦИ И ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА

2. ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ

3. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
– Консултации на кредитори във връзка с обезпечаване на техните вземания
– Изготвяне на документи и процесуално представителство в производства по несъстоятелност

4. ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

5. ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ