Начало / Публикации / Монографии

Монографии


СПИСЪК НА МОНОГРАФИИТЕ НА ДОЦ. Д-Р БИСЕРКА МАРИНОВА

1. „Как да печелим от сделки с недвижими имоти”, издателство „СИБИ” С.,2006

2. Как да печелим от сделки с недвижими имоти – второ преработено и допълнено издание, издателство „СИБИ”, С., 2007

3. „Сделките с имоти: права и отговорности“, С., 2009

4. „Сделки с недвижими имоти. Строителство&Инвестиции, съавтор – разработен раздела „Нотариални производства при сключване на сделки с имоти”, С., 2007/2008

5. „Сдруженията на собствениците в системата на управление на етажната собственост“, съавтор, разработена Глава първа: Правни основи на създаването, функционирането и прекратяването на сдруженията на собствениците, Варна, 2010

6. „Етажна собственост“ – С., 2013

7. „Правни отношения при „ново строителство”, С, 2015