Основни сфери на професионална дейност:

вещно, търговско, облигационно, административно, процесуално, гражданско и семейно право.

1. Настоящ пост:

1.1. Доцент по „Гражданско и семейно право” на трудов договор към Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, от 2014 г и в момента; преподавани дисциплини: Основи на правото, Вещно право, Правни основи, Търговско и облигационно право, Правни аспекти на инфраструктурните проекти, Публично-частно партньорство

1.2. Адвокат към Софийската адвокатска колегия – от 1993 г. и в момента

2. Образование и допълнително обучение:

1) Общо средно образование – СОУ 21 “Христо Ботев” в гр.София
2) Магистър по право – Юридически факултет на Софийския Университет „Климент Охридски”, 1974 – 1979
3) Магистър по мениджмънт – Висша школа по мениджмънт «Икоинтелект», 1990
4) Доктор – научна специалност „Гражданско и семейно право”, 2012, Юридически факултет на УНСС
5) Курс за оценители на недвижими имоти
6) Обучение за CIPS – международен брокер

3. Професионален опит:

1) Юрисконсулт в сферата на книгоиздаването
2) Адвокат – Софийска адвокатска колегия,
3) Управител – „Софийска фондова борса”, София, 1992 г.
4) Собственик на „ЛЕГА РЕАЛ” ЕООД – фирма за консултинг и сделки с недвижими имоти (1997 – 2016 г)
5) Включена в Списъка на синдиците в България, ДВ, бр.10/29.01.2002
6) Хоноруван преподавател по право към УНСС – 2011г -2016 г.
7) Доцент по Гражданско и семейно право в УАСГ от 07.2014 г. и в момента

4. Членство в професионални организации и техните управителни органи

1) Член на Софийската адвокатска колегия – от 1993 г. и в момента
2) Член на УС на Националното сдружение на недвижими имоти – 2014г- 2015 г.
3) Съучредител и член на Българско общество по строително право от 2015 г.

5. Участие в научни проекти:

БН 170/14 Актуални проблеми и предизвикателства къмземеустройството в България, първи етап, 2014
БН 170/14Актуални проблеми и предизвикателства към земеустройството в България, втори етап, 2015
БН 188/16 Съдържание и знакова система на земеустройствените планове и карти, първи етап, 2016
БН 188/16 Съдържание и знакова система на земеустройствените планове и карти, втори етап, 2017
Проект по договор НИР – 05/10.07.2008 г. «Взаимоотношения на сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни сгради”

6. Експертен и друг опит:

1) Лектор на повече от 30 специализирани семинара по правни теми
2) Член на Комисията за признаване на квалификационна степен „брокер на недвижими имоти“ в ЦПО към НСНИ;
3) Член на Комисията по професионална етика на Университета по архитектура, строителство и геодезия
4) Член на Контролния съвет на Университета по архитектура, строителство и геодезия

7. Медийни изяви:

над 200 материала, насочени към превенция на рисковете и ограничаване на правните спорове чрез разширяване на правната култура, публикувани повече от двеста мои статии в периодичния печат – в. „Строежи и имоти”, сп. “Твоят бизнес”, в. “Монитор”, в. „Пари”, в. „Новинар”, сп. “ПИК”, сп. „Еxpose” и сп. „Geozone” и интервюта за в. “Строителен пазар”, сп. “Имоти”, сп. “BusinessWeek – Bulgaria”, както и по радио „Христо Ботев”, радио „Хоризонт” и „Дарик радио”
участия в телевизионни предавани – ТВ „Европа“, TV 7, BTV
водещ в радиопредаването „До ключ“ по радио „Нова Европа“

адв. д-р Бисерка Маринова приема само с предварително уговорени часове за консултация.