Начало / Правни услуги / Представителство / Извънсъдебно представителство

Извънсъдебно представителство

6.2. ИЗВЪНСЪДЕБНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

6.2.1. Участие при водене на преговори

6.2.2. Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове

6.2.3. Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за принудително събиране на присъдени вземания

6.2.4. Представителство при публична продан