Начало / Правни услуги / Представителство / Процесуално представителство пред съд

Процесуално представителство пред съд

6.1. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД

6.1.1. Процесуално представителство и защита в съдебни спорове пред всички съдебни инстанции в България

6.1.2. Оценка на възможните правни рискове от образуването на евентуално съдебно производство по конкретен правен спор

6.1.3. Подготовка на материали и експертни становища за оценка на възможните рискове от воденето на съдебен процес като способ за уреждане на спорове