Начало / Правни услуги / Семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право

3. СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

3.1. Консултации на клиенти по семейноправни и наследственоправни въпроси

3.2. Изготвяне на брачни договори

3.3. Изготвяне на завети и завещания

3.4. Процесуално представителство по бракоразводни дела, дела за издръжка, промяна на родителски права върху малолетни и непълнолетни, за установяване и оспорване на произход, процедури по осиновяване и прекратяване на осиновяването, производства за настойничество и попечителство и пр.